HOŞGELDİNİZ

GEREDE

“Gerede” adinin ilkçaglarda kullanilan “Kratia”dan

türedigi bilinmektedir. Tarih icersinde FLAVIOPOLIS,

GEREDIA, KRATYA, GERDIBOLI, GERDÜPEBOLI, GER-DEPEBOLI, GERDELE, GEREDE isimleri ile söylenmis-

tir. Kurulusu ilk çagda Anadolu da medeniyet kurmus

BITINYALILAR devrine dayanir. Sirasiyla Bitinyalilar, Frigyalilar, Lidyallar, Iranlilar, Makedonyalilar, Romali-lar ve Bizanslilar idaresinde varligini devam ettirmis-tir. Roma imparator 1.Theodosisus(Büyük) Bithynia

ve Paphlagonia nin bir bölümünü ele geçirdiginde

burada “Honorias Eyaleti” ni kurdugunda Flaviopolis Honorias in önemli kentlerinden biri oldu.

Bizans Imparatorlugu zamaninda Istanbul Patrikha-nesine bagli bir piskoposluk merkezidir. Orta çagaa müslüman Türklerin eline geçmeden önce sehir merkezinin Keçi Kalesi diye bilinen yerde Bizans hâki-miyetinde oldugu bilinmektedir.

Müslüman Türklerin eline gectikten sonra bugünkü yerinde bir us beyligi seklinde yeniden kurularak Oguz Türkeri le iskân edilmistir(1197). Günümüzde Kayl ön adi köyleri hala varliklarini devam ettirmektedirler. (Kay, Kayikiraz, Kayisopran, Salur, Afsar, Kösreli,...) Uç beyligi döneminde yar bagimsiz bir sekilde, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklulari, Ilhanllar' a bagli olarak, Osmanlilar a gemeden önce de bir müddet müstakil beylik olarak yasadi.

I.Alaaddin Keykubat (1219-1237) zamaninda Gerede Anadolu Selçuklu Devletini meydana getiren 21 eya-letten biri idi. Yildirim Beyazit Kastamonu ya ilerlerken Gerede yi Osmanli topraklarina katti (1395). 0 devirde Yildirim Beyazit tarafindan Gerede ye bir cami, bir hamam ve iki medrese yaptirilmistir. Köprülüler devrinde de 2 Kervansarayin varligi bilinmektedir. 1692 yilinda Ge-rede, Bolu Sancagina bagli subasilik haline getirildi. 1812 yilinda 19 kazanin birlestiilmesiyle Bolu-Saf-ranbolu birleserek mutasamfuk kurulmus ve Gerede bu yönetim içinde kaza merkezi olarak yer almistir. 1864 yilindan 1870 yilina kadar nahiyelik dönemi yasadi. 1870 yilinda Bolu Sancagina bagu kurulan 5 kazadan biri de Gerede dir.

I.Alaaddin Keykubat (1219-1237) zamaninda Gerede Anadolu Selçuklu Devletini meydana getiren 21 eya-letten biri idi. Yildirim Beyazit Kastamonu ya ilerlerken Gerede yi Osmanli topraklarina katti (1395). 0 devirde Yildirim Beyazit tarafindan Gerede ye bir cami, bir hamam ve iki medrese yaptirilmistir. Köprülüler devrinde de 2 Kervansarayin varligi bilinmektedir. 1692 yilinda Ge-rede, Bolu Sancagina bagli subasilik haline getirildi. 1812 yilinda 19 kazanin birlestiilmesiyle Bolu-Saf-ranbolu birleserek mutasamfuk kurulmus ve Gerede bu yönetim içinde kaza merkezi olarak yer almistir. 1864 yilindan 1870 yilina kadar nahiyelik dönemi yasadi. 1870 yilinda Bolu Sancagina bagu kurulan 5 kazadan biri de Gerede dir.

Gerede, Bolu sancagi hakinde subasilkir. 150 akcelik kazadur. Yeniçer serdar vardir. Sehir bir vasi ova içinde olup 100 adet tanta ve kiremit örtülü tarzi kaim hanesi vardir. 9. mahallesi, 10 mihrabi var. Carsi içindeki cami güzeldir. 3 tekke, 1 hamam, 3 han, 200 dukkan, 7 kahvehanesi vardir. Cumle esnatindan ziyade debbag ve biçakçsi vardir. Gerede göni ve sathiyani meshurdur. Abu havas latif yayla yerdir. Ahalisi gayet tendürüttür. Halk ekseriya softa ve talebedir. Sogugu pek goktur. Efvah-i nasta soguk anilsa; Erzurum soguju beni Geredede bulun demis, deyu darbumesel sylerer. Halk zinde, mücessem, seci Türk taifesidi. 4 cevresi, cenubu Kenkiri sehrine varincaya kadar mamur nahiyelerdir. 40-50 bin Etrak taifesi vardir. 1810 yilinda Morier isimli bir seyyah Gerede ye ugra-mis ve "iran' a, Ermenistan' a, Anadolu ya ve istan-bul'a Seyahat™ eserinde sunlar yazmistir: "Gerede büyük bir sehirdir, girisinde fazla miktarda deri fab- rikalari (tabakhane) görülüyor. Dükkanlar ve pazarlar iyi görünüslü Türklerle dolu."

Projects

Forest Wilderness

COĞRAFYA

Bati Karadeniz bölgesinde Bolu'nun dogusunda 1059 km2 yüzölçümü ile yer alir.Güney doguda Kizilcaha-

mam ve Camlidere ile, kuzey doguda Cerkes ve Es-kipazar, Güney batida Dörtdivan, Kuzeyde Mengen, batida Yeniçaga ilçeleriyle cevrilmistir.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Is anadolu Bölgesi nin Bati Karadenize geçit verdigi bir konumda ortalama 1300 metre yükseklikte dalgali bir arazi seklinde etrafi ormanlarla kapli daglarla çevrili

sert iklimli bol yagisli bir ova seklindedir. Kuzeydeki daglik alanin 1600-1800 metre yüksekliklerinde düz seritler halinde Gerede yaylalari yer almaktadir.

GÖLLER

Bolu gikisinda Gerede Gölü, Karabük gikisinda on be-

sinci kilometrede Kuru Göl ve Keçi Gölü yer air.

Shopping Cart
  • Your cart is empty.