GEREDE TARİHİ

“Gerede” adinin ilkçaglarda kullanilan “Kratia”dan

türedigi bilinmektedir. Tarih icersinde FLAVIOPOLIS,

GEREDIA, KRATYA, GERDIBOLI, GERDÜPEBOLI, GER-DEPEBOLI, GERDELE, GEREDE isimleri ile söylenmis-

tir. Kurulusu ilk çagda Anadolu da medeniyet kurmus

BITINYALILAR devrine dayanir. Sirasiyla Bitinyalilar, Frigyalilar, Lidyallar, Iranlilar, Makedonyalilar, Romali-lar ve Bizanslilar idaresinde varligini devam ettirmis-tir. Roma imparator 1.Theodosisus(Büyük) Bithynia

ve Paphlagonia nin bir bölümünü ele geçirdiginde

burada “Honorias Eyaleti” ni kurdugunda Flaviopolis Honorias in önemli kentlerinden biri oldu.

 

 

Bizans Imparatorlugu zamaninda Istanbul Patrikha-nesine bagli bir piskoposluk merkezidir. Orta çagaa

müslüman Türklerin eline geçmeden önce sehir

merkezinin Keçi Kalesi diye bilinen yerde Bizans hâki-miyetinde oldugu bilinmektedir.

Müslüman Türklerin eline gectikten sonra bugünkü

yerinde bir us beyligi seklinde yeniden kurularak Oguz Türkeri le iskân edilmistir(1197). Günümüzde Kayl

ön adi köyleri hala varliklarini devam ettirmektedirler.

(Kay, Kayikiraz, Kayisopran, Salur, Afsar, Kösreli,…)

Uç beyligi döneminde yar bagimsiz bir sekilde, Büyük

Selçuklular, Anadolu Selçuklulari, Ilhanllar’ a bagli

olarak, Osmanlilar a gemeden önce de bir müddet

müstakil beylik olarak yasadi.

I.Alaaddin Keykubat (1219-1237) zamaninda Gerede

Anadolu Selçuklu Devletini meydana getiren 21 eya-letten biri idi.

 

Yildirim Beyazit Kastamonu ya ilerlerken Gerede yi

Osmanli topraklarina katti (1395). 0 devirde Yildirim Beyazit tarafindan Gerede ye bir cami, bir hamam ve iki medrese yaptirilmistir. Köprülüler devrinde de 2

Kervansarayin varligi bilinmektedir. 1692 yilinda Ge-rede, Bolu Sancagina bagli subasilik haline getirildi. 1812 yilinda 19 kazanin birlestiilmesiyle Bolu-Saf-ranbolu birleserek mutasamfuk kurulmus ve Gerede

bu yönetim içinde kaza merkezi olarak yer almistir.

Shopping Cart
  • Your cart is empty.